LokalizacjaWrocław
Ilość godzin50h
DataWrzesień 2018 - Grudzień 2018
Cena1199 PLN

Kurs średniozaawansowany w Akademii Języka Chińskiego Wushi przeznaczony jest przede wszystkim dla dorosłych i młodzieży, którzy uczyli się już języka chińskiego przynajmniej 100h.

Znajomość języka chińskiego naszych studentów zostanie uprzednio sprawdzona, aby dokładnie dopasować materiały dydaktyczne i sposób nauczania do ich poziomu.

Dzięki innowacyjnemu, specjalnie opracowanemu przez naszych nauczycieli programowi doskonale łączymy wysoką efektywność nauczania z przyjemnością uczenia się. Wyróżniającym nas na tle innych szkół atutem jest uwaga, jaką przykładamy do jakości. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby nasi uczniowie szybko i łatwo przyswajali umiejętności z zakresu mówienia, czytania i pisania.

Organizacja zajęć

Nasz kurs podstawowy zaplanowany jest na 50 godzin zegarowych (a nie lekcyjnych, 45- lub 50-minutowych). Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny – w porach popołudniowych i wieczornych.

Jako jedyna szkoła języka chińskiego we Wrocławiu gwarantujemy małe, maksymalnie 8-osobowe grupy zajęciowe w tak atrakcyjnych cenach. Wierzymy w wyższość jakości nad ilością. Tylko tak nieliczne grupy zapewniają kursantom komfort nauki i możliwość pełnego skorzystania z kursu.

Materiały

Za podstawowe źródło dydaktyczne przyjęliśmy podręcznik rekomendowany przez najlepszych nauczycieli języka chińskiego na całym świecie – „New Practical Chinese Reader 2”. Cieszy sie on powszechną renomą i został napisany z myślą o państwowym egzaminie z języka mandaryńskiego HSK, co jest gwarancją jego jakości i w pełni profesjonalnego podejścia do nauczania języka.

Dodatkowo korzystamy z polskich podręczników, do których zaliczymy m.in. takie pozycje jak „Akademicki podręcznik do nauki języka chińskiego”, „Współczesny język chiński”, „Chińszczyzna po polsku – praktyczna gramatyka języka chińskiego” oraz materiały autorstwa naszych lektorów.

Szkoła Wushi zapewnia materiały dydaktyczne.

Nauczyciele

Aby zapewnić naszym uczniom jak najpełniejsze opanowanie wszystkich aspektów języka chińskiego, zajęcia prowadzone są wymiennie przez polskiego sinologa i chińskiego native speakera. Dzięki tej innowacyjnej metodzie kursanci efektywnie zgłębiają chińską gramatyką i słownictwo, wyjaśniane w przystępny sposób przez lektora polskiego, oraz umiejętności mówienia i pisania, rozwijane przez lektora chińskiego.

Wszyscy nasi nauczyciele biegle znają język chiński i polski oraz posiadają duże doświadczenie w nauczaniu.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu podstawowego w Akademii Języka Chińskiego Wushi nasi kursanci

 • W zrównoważony sposób rozwiną umiejętności z zakresu mówienia, czytania i pisania po chińsku

 • Poznają około 600 nowych słów i 300 nowych znaków

 • Poznają wiele informacji z zakresu kultury, tradycji i zwyczajów Chin, a także chińskich realiów i życiu obcokrajowców w Chinach

 • Nauczą się m.in. następujących zagadnień gramatycznych

  • Wyrażanie czasu przeszłego i przyszłego

  • Opisywanie przemieszczania się w czasie i przestrzeni

  • Wyrażanie dużych liczebników

  • Wyrażanie strony czynnej i biernej przy użyciu partykuły i

  • Zaawansowane porównywanie ludzi obiektów i zjawisk

  • Stopniowanie przymiotników i czasowników

  • Używanie komplementów: rezultatywnych, czasu, miejsca, akcji, ilości, stopnia, itd.

  • Wyrażanie sekwencji czasu

  • Używanie licznych spójników

  • Wyrażanie czasu przyszłego

 • W czasie każdej lekcji nauczą się licznego przydatnego słownictwa

 • Udoskonalą swą wymowę języka chińskiego

 • Będą potrafili bez problemów i tzw. „blokady językowej” rozmawiać z Chińczykami na wiele pojawiających się w życiu codziennym tematów

 • Łatwo zdadzą chiński państwowy egzamin językowy HSK na poziomie co najmniej 3

Grupa pierwsza

Wtorki i Czwartki Godzina 18:30 – 20:30

Ilość godzin50
TerminWrzesień 2018 – Grudzień 2018

1199 PLN

Tylko teraz, cena kursu: 

ZAPISUJE SIĘ